Hàm YIELDMAT – Hàm trả về lợi tức hàng năm của một chứng khoán trả lãi khi đáo hạn trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm YIELDMAT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm YIELDMAT – Hàm trả về lợi tức hàng năm của một chứng khoán trả lãi khi đáo hạn trong Excel

Hàm YIELDMAT

Mô tả: Hàm trả về lợi tức hàng năm của một chứng khoán trả lãi khi đáo hạn.

Cú pháp: YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis])

Trong đó:

settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

issue: Ngày phát hành chứng khoán, là tham số bắt buộc.

rate: Lãi suất phiếu hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

pr: Lợi tức hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

basis: Cơ sở dùng để đếm số ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ basis = 0 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn NASD.

+ basis = 1 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và trong năm là số ngày thực tế trong năm.

+ basis = 2 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 360 ngày.

+ basis = 3 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 365 ngày

+ basis = 4 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn EU.

Chú ý:

– Nên sử dụng hàm Date nhập giá trị ngày tháng năm.

– Nếu các đối số của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu các giá trị các đối số ở dạng ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Nếu rate hoặc pr ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu basis nằm ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu ngày phát hành chứng khoán lớn hơn hoặc bằng ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính lợi tức hàng năm của chứng khoán trả lãi khi đáo hạn với các số liệu trong bảng dưới đây:

Tính lợi tức hàng năm của chứng khoán trả lãi khi đáo hạn

– Tại ô cần tính nhập công thức: =YIELDMAT(D6,D7,D8,D9,D10,D11)

Tại ô cần tính nhập công thức =YIELDMAT(D6,D7,D8,D9,D10,D11)

– Nhấn Enter -> lợi tức hàng năm của chứng khoán trả lãi khi đáo hạn là:

Tìm hiểu thêm: Hàm CUBEKPIMEMBER – Hàm trả về thuộc tính chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) và hiển thị tên KPI trong ô trong Excel

Kết quả lợi tức hàng năm của chứng khoán trả lãi khi đáo hạn

– Trường hợp ngày đáo hạn chứng khoán nhỏ hơn ngày kết toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp ngày đáo hạn chứng khoán nhỏ hơn ngày kết toán chứng khoán

– Trường hợp phần trăm phiếu lãi nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp phần trăm phiếu lãi nhỏ hơn 0

>>>>>Xem thêm: Hàm Find, FindB – Hàm tìm kiếm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm YIELDMAT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *