Hàm OFFSET – Hàm trả về tham chiếu tới một phạm vi cách một ô hoặc phạm vi ô một số hàng hoặc 1 số cột trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm OFFSET – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tham chiếu và tra cứu rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm OFFSET – Hàm trả về tham chiếu tới một phạm vi cách một ô hoặc phạm vi ô một số hàng hoặc 1 số cột trong Excel

Hàm Offset

Mô tả: Hàm trả về tham chiếu tới một phạm vi cách một ô hoặc phạm vi ô một số hàng hoặc 1 số cột trong Excel. Giá trị tham chiếu trả về có thể là 1 ô hoặc 1 phạm vi ô.

Cú pháp: OFFSET(reference, rows, cols, [height], [width])

reference: Vùng tham chiếu để xác định khoảng cách tham chiếu, là tham số bắt buộc.

rows: Số hàng bên trên hoặc bên dưới muốn xác định ô ở góc trên bên trái sẽ được tham chiếu tới, là tham số bắt buộc.

cols: Số cột bên trái hoặc bên phải muốn xác định ô ở góc trên bên trái của kết quả tham chiếu tới, là tham số bắt buộc.

height: Chiều cao được tính bằng số hàng để xác định tham chiếu trả về, là tham số tùy chọn.

width: Chiều rộng được tính bằng số cột để xác định tham chiếu trả về, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Trường hợp số hàng và cột làm cho vùng tham chiếu trả về vượt ngoài phạm vi trang tính -> hàm trả về giá trị lỗi #REF!

– Nếu đối số heightwidth được bỏ qua -> tham chiếu trả về có cùng số cột và số hàng với vùng tham chiếu.

– Nếu rows -> ô tham chiếu nằm ở hàng bên trên, rows > 0 -> ô tham chiếu nằm ở hàng bên dưới.

– Nếu cols -> ô tham chiếu nằm ở bên trái vùng tham chiếu, cols > 0 -> ô tham chiếu nằm ở bên phải vùng tham chiếu.

– Đối số width height phải là số dương.

– Hàm OFFSET không di chuyển bất kỳ ô nào hoặc thay đổi vùng chọn, nó chỉ trả về 1 tham chiếu.

Ví dụ:

Tính các giá trị theo bảng mô tả dưới đây:

Tính các giá trị theo bảng

1. Tính giá trị ô C7 khi offset đang ở ô B7 -> đi sang phải 1 ô -> cols = 1, hàng có cùng hàng nên rows = 0. Nhập công thức: = OFFSET(B7,0,1).

Tính giá trị ô C7 khi offset đang ở ô B7

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Kết quả giá trị trả về

2. Tính giá trị ô C7 khi Offset đang ở ô C10.

– Offset đang ở ô C10 -> phải đi lên 3 hàng -> cols = -3 đi sang bên phải 1 hàng -> rows = 1) -> nhập công thức: = OFFSET(B10,-3,1).

Tìm hiểu thêm: Cách copy từ Excel sang Word nhanh nhất

Tính giá trị ô C7 khi Offset đang ở ô C10

Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhập công thức = OFFSET(B10,-3,1) được kết quả

– Trường hợp đối số vượt ra ngoài phạm vi bảng tính -> hàm trả về giá trị lỗi #REF!

Trường hợp đối số vượt ra ngoài phạm vi bảng tính

3. Sử dụng kết hợp hàm OFFSET và hàm Sum.

Tính tổng tiền phải thanh toán trong đơn hàng.

– Tại ô cần tính nhập công thức: = OFFSET(B7,0,3,4,1).

Tính tổng tiền phải thanh toán trong đơn hàng

– Nhấn Enter -> tổng tiền cần thanh toán là:

Kết quả tổng tiền cần thanh toán

>>>>>Xem thêm: Hàm SUM – Hàm thực hiện tính tổng các giá trị trong bảng tính trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm OFFSET trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *