Hàm UNICODE – Hàm trả về giá trị số tương ứng với ký tự trong bảng mã UNICODE của chuỗi văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm UNICODE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm UNICODE

Mô tả: Hàm trả về giá trị số tương ứng với ký tự trong bảng mã UNICODE của chuỗi văn bản. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: UNICODE(text).

Trong đó:

text: Ký tự muốn lấy giá trị số tương ứng trong bảng mã UNICODE, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu text chứa kiểu dữ liệu không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Trường hợp giá trị text là 1 chuỗi văn bản -> hàm trả về giá trị số tương ứng với ký tự đầu tiên trong chuỗi văn bản đó.

Ví dụ:

Tìm các giá trị số tương ứng với các ký tự trong bảng mã UNICODE với dữ liệu được mô tả trong bảng dưới đây:

Hàm UNICODE trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =UNICHAR(C6).

Hàm UNICODE trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm UNICODE trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm UNICODE trong Excel 4

– Trường hợp text là 1 chuỗi văn bản -> hàm trả về số tương ứng với ký tự đầu tiên của chuỗi văn bản đó:

Hàm UNICODE trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm UNICODE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *