Hàm MROUND – Hàm trả về một số được làm tròn thành bội số theo mong muốn trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MROUND – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Mround

Mô tả: Hàm trả về một số được làm tròn tới bội số theo mong muốn.

Cú pháp: MROUND(number, multiple).

Trong đó:

number: Giá trị muốn làm tròn, là tham số bắt buộc.

multiple: Bội số muốn làm tròn tới, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm MROUND làm tròn lên hướng ra xa số 0 khi và chỉ khi số dư của phép chia number cho multiple lớn hơn hoặc bằng một nửa giá trị multiple.

– Trường hợp giá trị numbermultiple khác dấu -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Làm tròn các giá trị sau theo bội số đã cho.

Hàm MROUND trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =MROUND(H8,I8).

Hàm MROUND trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị được làm tròn lên là:

Hàm MROUND trong Excel 3

– Trường hợp bội số là số thập phân -> giá trị được làm tròn là số thập phân theo bội số gần nhất của bội số:

Hàm MROUND trong Excel 4

– Trường hợp giá trị number và multiple -> hàm làm tròn tiến ra xa số 0 theo trục âm.

Hàm MROUND trong Excel 5

– Trường hợp giá trị numbermultiple khác dấu -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm MROUND trong Excel 6

– Mội giá trị muốn làm tròn theo bội số là 0 -> giá trị trả về luôn là số 0 bất kể giá trị làm tròn:

Hàm MROUND trong Excel 7

Trên đây là hướng dẫn và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm MROUND.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *