Hàm BAHTTEXT – Hàm chuyển đổi 1 số sang dạng văn bản tiếng Thái và thêm hậu tố “BAHT” trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BAHTTEXT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm BAHTTEXT

Mô tả: Hàm chuyển đổi 1 số sang dạng văn bản tiếng Thái và thêm hậu tố “BAHT”.

Cú pháp: BAHTTEXT(number).

Trong đó:

number: Là số muốn chuyển đổi sang dạng văn bản, hoặc tham chiếu tới 1 ô có chứa số, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Trường hợp number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Chuyển các số sau sang dạng văn bản tiếng Thái bằng cách sử dụng hàm BAHTTEXT.

Hàm BAHTTEXT trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =BAHTTEXT(C6).

Hàm BAHTTEXT trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm BAHTTEXT trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các chuỗi văn bản còn lại được kết quả:

Hàm BAHTTEXT trong Excel 4

– Trường hợp number là giá trị logic -> hàm vẫn tiến hành chuyển đổi theo giá trị tương ứng:

Hàm BAHTTEXT trong Excel 5

– Trường hợp number ở dạng văn bản -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm BAHTTEXT trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BAHTTEXT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *