Hàm TBILLYIELD – Hàm trả về lợi nhuận của trái phiếu kho bạc trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TBILLYIELD – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm TBILLYIELD – Hàm trả về lợi nhuận của trái phiếu kho bạc trong Excel

Hàm Tbillyield

Mô tả: Hàm trả về lợi nhuận của trái phiếu kho bạc.

Cú pháp: TBILLYIELD(settlement, maturity, pr)

Trong đó:

settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

– pr: Giá của trái phiếu kho bạc dựa trên mệnh giá 100$, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nên sử dụng hàm Date nhập giá trị ngày tháng năm.

– Nếu các đối số của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu các giá trị các đối số ở dạng ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu pr ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu ngày phát hành chứng khoán lớn hơn hoặc bằng ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm thực hiện tính toán dựa trên công thức:

Công thức hàm Tbillyield

Trong đó:

DSM: Là tổng số ngày từ ngày kết toán tới ngày đáo hạn trừ đi ngày đáo hạn lớn hơn một năm sau ngày kết toán.

Ví dụ:

Tính lợi nhuận của trái phiếu kho bạc theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính lợi nhuận của trái phiếu kho bạc

Tại ô cần tính nhập công thức: =TBILLYIELD(D6,D7,D8)

Tìm hiểu thêm: Hàm DELTA – Hàm thực hiện kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau hay không trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức =TBILLYIELD(D6,D7,D8)

– Nhấn Enter -> lợi nhuận của trái phiếu kho bạc là:

Kết quả lợi nhuận của trái phiếu kho bạc

– Trường hợp ngày đáo hạn nhỏ hơn ngày kết toán của trái phiếu -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp ngày đáo hạn nhỏ hơn ngày kết toán của trái phiếu

>>>>>Xem thêm: Hàm ERF.PRECISE – Trả về hàm sai số được lấy tích phân giữa giá trị 0 và một giá trị bất kì trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TBILLYIELD trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *