Hàm DBCS – Hàm chuyển đổi chuỗi ký tự có độ rộng 1 byte thành chuỗi ký tự có độ rộng 2 byte trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DBCS – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm DBCS – Hàm chuyển đổi chuỗi ký tự có độ rộng 1 byte thành chuỗi ký tự có độ rộng 2 byte trong Excel

Hàm DBCS

Mô tả: Hàm chuyển đổi chuỗi ký tự có độ rộng 1 byte thành chuỗi ký tự có độ rộng 2 byte. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: DBCS(text).

Trong đó:

text: Là các chuỗi ký tự muốn chuyển đổi hoặc tham chiếu tới 1 ô chứa chuỗi ký tự muốn chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Trường hợp chuỗi ký tự không chứa chữ tiếng Anh có độ rộng 1 byte hoặc katakana nào -> chuỗi ký tự không đổi.

Ví dụ:

Chuyển các chuỗi văn bản sau sang chuỗi văn bản có độ rộng 2 byte:

Hàm DBCS trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =DBCS(C6).

Tìm hiểu thêm: Hàm PV – Hàm trả về giá trị hiện tại của khoản đầu tư trong Excel

Hàm DBCS trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm DBCS trong Excel 3

– Ở đây các chuỗi văn bản có độ rộng 1 byte được chuyển thành chuỗi văn bản có độ rộng 2 byte, còn trường hợp chuỗi văn bản có độ rộng 2 byte được giữ nguyên.

– Tương tự sao chép công thức cho các chuỗi văn bản còn lại được kết quả:

Hàm DBCS trong Excel 4

>>>>>Xem thêm: Hàm BESSELK – Trả về hàm Bessel biến đổi Kn(x) trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DBCS trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *