Hàm TRIM – Hàm thực hiện loại bỏ các ký tự trắng thừa (phím cách) ra khỏi văn bản, chỉ giữ lại một khoảng trắng giữa các từ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TRIM – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm TRIM – Hàm thực hiện loại bỏ các ký tự trắng thừa (phím cách) ra khỏi văn bản, chỉ giữ lại một khoảng trắng giữa các từ trong Excel

Hàm TRIM

Mô tả: Hàm thực hiện loại bỏ các ký tự trắng thừa (phím cách) ra khỏi văn bản, chỉ giữ lại một khoảng trắng giữa các từ.

Cú pháp: TRIM(text).

Trong đó:

text: Văn bản cần loại bỏ phím cách thừa, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu text là giá trị số ở dạng văn bản -> hàm chuyển đổi theo giá trị văn bản.

Ví dụ:

Chuẩn hóa các chuỗi văn bản sau bằng cách sử dụng hàm TRIM với dữ liệu được mô tả trong bảng dưới đây:

Hàm TRIM trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =TRIM(C6).

Hàm TRIM trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm IMABS – Hàm trả về giá trị tuyệt đối của một số phức trong định dạng văn bản trong Excel

Hàm TRIM trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm TRIM trong Excel 4

– Trường hợp text có giá trị số ở dạng văn bản -> hàm chuẩn hóa tương tự như dạng văn bản:

Hàm TRIM trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm BETADIST – Hàm trả về hàm phân bố beta lũy tích trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TRIM trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *