Hàm LOWER – Hàm thực hiện chuyển đổi chữ hoa trong chuỗi văn bản thành chữ thường trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm LOWER – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm LOWER

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi chữ hoa trong chuỗi văn bản thành chữ thường.

Cú pháp: LOWER(text).

Trong đó:

text: Chuỗi văn bản muốn chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu chuỗi văn bản không chứa chữ in hoa hoặc là chuỗi văn bản ở dạng số thông thường -> hàm trả về chuỗi văn bản đó.

Ví dụ:

Chuyển đổi các ký tự viết hoa sang chữ thường trong chuỗi văn bản được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm LOWER trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =LOWER(C6).

Hàm LOWER trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm LOWER trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm LOWER trong Excel 4

– Trường hợp chuỗi văn bản không chứa chữ in hoa hoặc là văn bản dạng số -> hàm trả về chuỗi văn bản ban đầu:

Hàm LOWER trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LOWER trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *