Hàm DOLLAR – Hàm chuyển đổi một số thành văn bản bằng cách dùng định dạng tiền tệ $ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DOLLAR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm DOLLAR

Mô tả: Hàm chuyển đổi một số thành văn bản bằng cách dùng định dạng tiền tệ $ với số thập phân được làm tròn tới vị trí xác định.

Cú pháp: DOLLAR(number, [decimals]).

Trong đó:

number: Là số hoặc tham chiếu tới ô có chứa số cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

decimals: Là giá trị số xác định số chữ số nằm bên phải dấu thập phân, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua mặc định là 2.

Chú ý:

– Trường hợp decimals -> hàm thực hiện làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

– Trường hợp decimals > 0 -> hàm thực hiện làm tròn sang bên phải dấu thập phân.

– Trường hợp number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Chuyển đổi các số sau sang dạng văn bản sử dụng định dạng tiền tệ $.

Hàm DOLLAR trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =DOLLAR(C6,D6).

Hàm DOLLAR trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm DOLLAR trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm DOLLAR trong Excel 4

– Trường hợp decimals hàm thực hiện làm tròn sang bên trái dấu thập phân, decimals > 0 -> hàm làm tròn sang bên phải dầu thập phân.

– Nếu number không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm DOLLAR trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DOLLAR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *