Hàm TEXT – Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số sang dạng văn bản theo định dạng cho trước trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TEXT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm TEXT – Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số sang dạng văn bản theo định dạng cho trước trong Excel

Hàm TEXT

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thành dạng văn bản theo định dạng cho trước.

Cú pháp: TEXT(number,format).

Trong đó:

number: Giá trị cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

format: Định dạng muốn chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu tham chiếu tới giá trị là văn bản -> hàm trả về chính văn bản đó, ngược lại nếu tham chiếu giá trị số hoặc logic -> hàm trả về giá trị trống.

Ví dụ:

Chuyển đổi các giá trị sau sang dạng văn bản với định dạng được mô tả trong bảng dưới đây:

Hàm TEXT trong Excel

– Chuyển đổi sang định dạng số. Tại ô cần tính nhập công thức: =TEXT(D6,”0.00″).

Tìm hiểu thêm: Hàm COTH – Hàm trả về giá trị Cotang hyperbolic của góc hyperbolic trong Excel

Hàm TEXT trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm TEXT trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

ss

– Trường hợp number ở dạng văn bản -> hàm chuyển đổi theo đúng giá trị đó:

Hàm TEXT trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm Find trong Excel – Cách sử dụng hàm Find và ví dụ

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TEXT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *