Hàm SYD – Hàm trả về giá trị khấu hao của tài sản theo phương pháp khấu hao tổng các chữ số của năm trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SYD – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm SYD – Hàm trả về giá trị khấu hao của tài sản theo phương pháp khấu hao tổng các chữ số của năm trong Excel

Hàm SYD

Mô tả: Hàm trả về giá trị khấu hao của tài sản theo phương pháp khấu hao tổng các chữ số của năm.

Cú pháp: SYD(cost, salvage, life, per)

Trong đó:

cost: Chi phí ban đầu của tài sản, là tham số bắt buộc.

salvage: Giá trị thu hồi của tài sản hay còn gọi là giá trị sau khấu hao, là tham số bắt buộc.

life: Số kỳ khấu hao của tài sản hay chính là tuổi thọ hữu ích của tài sản, là tham số bắt buộc.

per: Kỳ và sử dụng cùng đơn vị với tuổi thọ của tài sản, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm SYD được tính theo công thức:

Công thức hàm SYD

Ví dụ:

Tính giá trị khấu hao bình quân mỗi năm của tài sản theo số liệu trong bảng:

– Tính giá trị khấu hao bình quân hàng năm cho năm thứ 2 của tài sản.

Tại ô cần tính nhập công thức: =SYD(D6,D7,D8,2)

Tính giá trị khấu hao bình quân hàng năm cho năm thứ 2 của tài sản

– Nhấn Enter -> giá trị khấu hao bình quân năm thứ 2 của tài sản là:

Tìm hiểu thêm: Hàm IMSINH – Hàm trả về sin hyperbolic của số phức dưới dạng văn bản trong Excel

kết quả giá trị khấu hao bình quân năm thứ 2 của tài sản

– Tính giá trị khấu hao bình quân cho năm thứ 12 của tài sản.

Tại ô cần tính nhập công thức: =SYD(D6,D7,D8,12)

Tính giá trị khấu hao bình quân cho năm thứ 12 của tài sản

– Nhấn Enter -> giá trị khấu hao hàng năm cho năm thứ 12 của tài sản là:

Kết quả giá trị khấu hao hàng năm cho năm thứ 12 của tài sản

>>>>>Xem thêm: Cách xóa đường kẻ bảng trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SYD trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *