Hàm SUM – Hàm thực hiện tính tổng các giá trị trong bảng tính trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SUM – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm SUM – Hàm thực hiện tính tổng các giá trị trong bảng tính trong Excel

Hàm Sum

Mô tả: Hàm thực hiện tính tổng các giá trị trong bảng tính.

Cú pháp: SUM(number1,[number2],…).

Trong đó:

number1, number2: Là các giá trị cần tính tổng, trong đó number1 là tham số bắt buộc, từ number2 trở đi là tham số tùy chọn và có chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

– Các ô tính là giá trị logic đều được coi có giá trị bằng 0.

– Nếu các chuỗi điều kiện lớn hơn 255 kí tự -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Các giá trị tham chiếu là giá trị số -> được tính, còn lại các giá trị khác bị bỏ qua.

Ví dụ:

1. Tính tổng các giá trị trong bảng sau:

Hàm SUM trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SUM(B5,C5,D5,E5).

Hàm SUM trong Excel 2

– Nhấn Enter -> tổng cần tính là:

Hàm SUM trong Excel 3

– Trường hợp các ô giá trị cần tính tổng nằm liển kề nhau bạn có thể nhập công thức theo cách sau: =SUM(B6:E6).

Hàm SUM trong Excel 4

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Tìm hiểu thêm: Hàm SIGN – Hàm trả về dấu của 1 số trong Excel

Hàm SUM trong Excel 5

Ở đây các giá trị logic đều được bỏ qua và coi là 0.

2. Hàm SUM kết hợp với hàm COUNT.

Tính điểm trung bình của các học sinh biết các thông tin theo bảng dưới đây:

Hàm SUM trong Excel 6

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SUM(C5:E5)/COUNT(C5:E5).

Hàm SUM trong Excel 7

– Nhấn Enter -> điểm trung bình của học sinh là:

Hàm SUM trong Excel 8

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm SUM trong Excel 9

>>>>>Xem thêm: Mẫu file Excel thu chi sổ quỹ nội bộ chuẩn 2024

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SUM trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *