Hàm VARP – Hàm ước tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm VARP – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm VARP – Hàm ước tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp trong Excel

Hàm VARP

Mô tả: Hàm ước tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp.

Cú pháp: VAR(number1,[number2],…).

Trong đó:

number1,[number2],…: Là các giá trị cần ước tính phương sai, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị còn lại là tùy ý và chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

– Hàm VARP giả định các đối số của nó là toàn bộ tập hợp.

– Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Nếu đối số là mảng hay tham chiếu chỉ những giá trị trong mảng đó mới được dùng.

– Khi gõ trực tiếp các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản vào các đối số của hàm -> những giá trị này vẫn được tính.

– Hàm xảy ra lỗi khi các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi.

– Nếu muốn tính toán cả giá trị logic và văn bản -> sử dụng hàm VARPA.

– Phương trình tính toán hàm VARP là:

Phương trình

Trong đó:

+ x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,…).

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính phương sai ước tính dựa trên toàn bộ tập hợp của các giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm VARP trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =VARP(D6:D10).

Tìm hiểu thêm: Cách bỏ mật khẩu file Excel cực dễ

Hàm VARP trong Excel 2

– Nhấn Enter -> phương sai ước tính dựa trên toàn bộ tập hợp của các giá trị number là:

Hàm VARP trong Excel 3

– Trường hợp giá trị number là văn bản hoặc giá trị logic -> hàm bỏ qua những giá trị đó:

Hàm VARP trong Excel 4

>>>>>Xem thêm: Hàm IMABS – Hàm trả về giá trị tuyệt đối của một số phức trong định dạng văn bản trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm VARP trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *