Hàm CHAR – Hàm trả về kí tự được xác đinh bằng số mã trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CHAR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm CHAR – Hàm trả về kí tự được xác đinh bằng số mã trong Excel

Hàm CHAR

Mô tả: Hàm trả về kí tự được xác định bằng số mã. Với mỗi môi trường khác nhau hàm trả về bộ kí tự khác nhau bao gồm:

– Môi trường hoạt động là Macintosh -> hàm trả về bộ ký tự Macintosh.

– Môi trường hoạt động là Windows -> hàm trả về bộ ký tự ANSI.

Cú pháp: CHAR(number).

Trong đó:

number: Là số mã tương ứng với bộ ký tự trong máy tính của bạn, giá trị number từ 1 tới 255 và nó là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Trường hợp number không phải là số hoặc nằm ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Đổi các số mã sau sang ký tự tương ứng với bảng mã trong máy tính hiện hành.

Hàm CHAR trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =CHAR(C6).

Hàm CHAR trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm REPLACE, REPLACEB – Hàm thực hiện thay thế 1 phần của chuỗi văn bản bằng 1 chuỗi văn bản khác trong Excel

Hàm CHAR trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các chuỗi văn bản còn lại được kết quả:

Hàm CHAR trong Excel 4

– Trường hợp number là văn bản hoặc vượt ra ngoài phạm vi của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm CHAR trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Tổng hợp các bài tập Excel có lời giải

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CHAR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *