Hàm MUNIT – Hàm trả về ma trận đơn vị với số chiều cho trước trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MUNIT – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm MUNIT – Hàm trả về ma trận đơn vị với số chiều cho trước trong Excel

Hàm Munit

Mô tả: Hàm trả về ma trận đơn vị với số chiều quy định. Giá trị chỉ trả về của hàm là một mảng. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013.

Cú pháp: MUNIT(dimension).

Trong đó: dimension là số nguyên xác định chiều của ma trận trả về.

Chú ý:

– Hàm MUNIT sử dụng phương trình sau:

Công thức

– Nếu giá trị dimension ≤ 0 – > hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm ma trận đơn vị theo yêu cầu dưới đây:

Hàm MUNIT trong Excel

1. Tìm ma trận đơn vị 2 chiều.

– Tại ô cần tìm nhập công thức: =MUNIT(2).

Hàm MUNIT trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm MUNIT trong Excel 3

– Bôi đen vùng dữ liệu từ H5:I6 (tương ứng với kích thước của ma trận 2 chiều) -> nhấn phím F2 được kết quả:

Hàm MUNIT trong Excel 4

– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter -> được ma trận đơn vị 2 chiều:

Tìm hiểu thêm: Hàm ODDFYIELD – Hàm trả về lợi tức của một chứng khoán có kỳ thứ nhất là kỳ lẻ trong Excel

Hàm MUNIT trong Excel 5

2. Tìm ma trận đơn vị 3 chiều.

– Tại ô cần tìm nhập công thức: =MUNIT(3).

Hàm MUNIT trong Excel 6

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm MUNIT trong Excel 7

– Bôi đen vùng dữ liệu từ H7:I9 (tương ứng với kích thước của ma trận 3 chiều) -> nhấn phím F2 được kết quả:

Hàm MUNIT trong Excel 8

– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter -> được ma trận đơn vị 3 chiều:

Hàm MUNIT trong Excel 9

3. Ma trận đơn vị 4 chiều.

Với các thao tác tương tự như trên bạn có thể tìm được ma trận đơn vị 4 chiều 1 cách nhanh chóng.

Hàm MUNIT trong Excel 10

>>>>>Xem thêm: Hàm XOR – Hàm trả về một hàm Exclusive Of logical của tất cả các đối số trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số cách tìm ma trận đơn vị với số chiều quy định sử dụng hàm MUNIT.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *