Hàm EXACT – Hàm thực hiện so sánh hai chuỗi văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm EXACT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm EXACT

Mô tả: Hàm thực hiện so sánh hai chuỗi văn bản, nếu hai chuỗi giống nhau trả về giá trị True, khác nhau trả về giá trị False. Hàm EXACT phân biệt chữ hoa và chữ thường nhưng bỏ qua định dạng.

Cú pháp: EXACT(text1, text2).

Trong đó:

text1: Chuỗi văn bản thứ 1 cần so sánh, là tham số bắt buộc.

text2: Chuỗi văn bản thứ 2 cần so sánh, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm EXACT phân biệt chữ hoa và chữ thường nhưng không phân biệt định dạng.

Ví dụ:

So sánh các chuỗi văn bản sau sử dụng hàm EXACT.

Hàm EXACT trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =EXACT(C6,D6).

Hàm EXACT trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm EXACT trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm EXACT trong Excel 4

– Ở đây hàm phân biệt chữ hoa và chữ thường nhưng không phân biệt định dạng.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm EXACT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *