Hàm COTH – Hàm trả về giá trị Cotang hyperbolic của góc hyperbolic trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm COTH – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học hay được ưa dùng hiện nay.

Bạn đang đọc: Hàm COTH – Hàm trả về giá trị Cotang hyperbolic của góc hyperbolic trong Excel

Hàm Coth

Mô tả: Hàm trả về giá trị Cotang hyperbolic của góc hyperbolic, hàm hỗ trợ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: COTH(number).

Trong đó: number là số đo của góc hyperbolic cần tính COTH, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

Cotang hyperbolic tương tự như cotang của đường tròn bình thường.

– Giá trị tuyệt đối của number

– Nếu giá trị number vượt quá mức giới hạn -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu number không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu number = 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

– Phương trình hàm COT sử dụng là:

Công thức

Ví dụ:

Tính các giá trị cotang hyperbolic của các giá trị trong bảng sau:

Hàm COTH trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COTH(F7).

Hàm COTH trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị cotang hyperbolic của -1 là:

Tìm hiểu thêm: Hàm SEC – Hàm trả về giá trị sec của 1 góc trong Excel

Hàm COTH trong Excel 3

– Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm COTH trong Excel 4

– Với trường hợp giá trị number = 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

Hàm COTH trong Excel 5

– Trường hợp number có giá trị không phải là số -> hàm trả về giá trị #VALUE!

Hàm COTH trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm căn bậc 2 trong Excel – Cách sử dụng hàm căn bậc 2 và ví dụ

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và một số lưu ý trong quá trình làm việc với hàm COTH.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *