Hàm BESSELY – Trả về hàm Bessel, còn gọi là hàm Weber hay hàm Neumann trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BESSELY – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm BESSELY – Trả về hàm Bessel, còn gọi là hàm Weber hay hàm Neumann trong Excel

Hàm BESSELY

Mô tả: Trả về hàm Bessel, còn gọi là hàm Weber hay hàm Neumann.

Cú pháp: BESSELY(X, N).

Trong đó:

X: Giá trị để đánh giá hàm, là tham số bắt buộc.

N: Bậc của hàm Bessel, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu X hoặc N không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu N không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu N -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Công thức tính của hàm Bessel bậc thứ n của biến x là:

Công thức

Ví dụ:

Tính giá trị hàm Bessel của Weber với các giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm BESSELY trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =BESSELY(D6,D7).

Hàm BESSELY trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm ROUNDDOWN – Hàm làm tròn số xuống, tiến tới không trong Excel

Hàm BESSELY trong Excel 3

– Trường hợp bậc của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên:

Hàm BESSELY trong Excel 4

– Trường hợp bậc của hàm hoặc giá trị đánh giá hàm không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm BESSELY trong Excel 5

– Trường hợp bậc của hàm nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BESSELY trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm NPV – Hàm trả về giá trị hiện tại ròng của 1 khoản đầu tư sử dụng lãi suất chiết khấu và các khoản thanh toán, thu nhập trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BESSELY trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *