Hàm IMPOWER – Hàm trả về 1 số phức với định dạng văn bản được nâng lên theo 1 lũy thừa trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMPOWER – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm IMPOWER – Hàm trả về 1 số phức với định dạng văn bản được nâng lên theo 1 lũy thừa trong Excel

Hàm IMPOWER

Mô tả: Hàm trả về 1 số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj được nâng lên theo 1 lũy thừa.

Cú pháp: IMPOWER(inumber, number).

Trong đó:

inumber: Số phức muốn nâng lên theo lũy thừa, là tham số bắt buộc.

number: Lũy thừa muốn nâng số phức lên, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu hậu tố của số phức khác “i” và “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu inumber không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu number không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Giá trị của tham số number có thể là số nguyên, phân số hoặc số âm.

– Việc tính toán lũy thừa của số phức được tính theo công thức:

Công thức

Trong đó:

Công thức 2

Công thức 3

với Công thức 4

Ví dụ:

Với các số phức sau hãy nâng chúng lên theo lũy thừa number được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm hiểu thêm: Hàm BITXOR – Hàm trả về bitwise ‘XOR’ của hai số ở dạng nhị phân trong Excel

Hàm IMPOWER trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IMPOWER(C6,D6).

Hàm IMPOWER trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IMPOWER trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMPOWER trong Excel 4

– Trường hợp tham số inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMPOWER trong Excel 5

– Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMPOWER trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm HYPERLINK – Hàm tạo liên kết tới 1 tài liệu trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMPOWER trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *