Hàm ASC – Hàm thực hiện chuyển đổi các ký tự có độ rộng toàn phần (2 byte) thành ký tự có độ rộng bán phần (1 byte) trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ASC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm ASC – Hàm thực hiện chuyển đổi các ký tự có độ rộng toàn phần (2 byte) thành ký tự có độ rộng bán phần (1 byte) trong Excel

Hàm ASC

Mô tả: Hàm giúp thay đổi các ký tự có độ rộng toàn phần (2 btye) thành ký tự có độ rộng bán phần (1 btye).

Cú pháp: ASC(text).

Trong đó:

text: Là văn bản hoặc tham chiếu tới 1 ô chứa văn bản cần chuyển đổi.

Ví dụ:

Chuyển các chuỗi văn bản sau có độ rộng 2 byte sang chuỗi văn bản có độ rộng 1 byte.

Hàm ASC trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ASC(C6).

Tìm hiểu thêm: Danh sách các hàm trong Excel

Hàm ASC trong Excel 2

– Nhấn Enter -> chuỗi văn bản đã được chuyển đổi sang chuỗi có độ rộng 1 byte:

Hàm ASC trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các chuỗi văn bản còn lại được kết quả:

Hàm ASC trong Excel 4

>>>>>Xem thêm: Hàm COUPDAYSNC – Hàm trả về số ngày tính từ ngày kết toán tới ngày phiếu lãi tiếp theo trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ASC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *