Cách tính phần trăm giảm giá trong Excel đơn giản, chính xác

Vào thời điểm cuối năm hoặc các dịp lễ tết, việc giảm giá sản phẩm như một phương pháp kích thích nhu cầu mua hàng thường được áp dụng cho hầu hết cơ sở kinh doanh. Theo đó, để có được số liệu doanh thu chính xác, ta cần tính ra giá mới của sản phẩm sau giảm giá. Việc tính phần trăm giảm giá trong Excel sẽ không cần sử dụng hàm chỉ cần thực hiện các phép tính đơn giản. Sau đây, Excel.net.vn sẽ hướng dẫn bạn cụ thể cách làm.

Bạn đang đọc: Cách tính phần trăm giảm giá trong Excel đơn giản, chính xác

Cách tính phần trăm giảm giá trong Excel đơn giản, chính xác

1. Cách tính phần trăm giảm giá đơn giản nhất

Cách tính phần trăm giảm giá đơn giản nhất

Cách 1

Bước 1: Tại ô giá mới, ta sẽ sử dụng công thức sau:

Số tiền sau giảm giá (Giá mới) = Giá gốc x (1 – % giảm giá)

Áp dụng công thức cho ô giá mới

Bước 2: Sao chép để áp dụng công thức với tất cả dòng còn lại trong bảng dữ liệu.

Sao chép để áp dụng công thức với tất cả dòng còn lại trong bảng dữ liệu

Cách 2

Bước 1: Tại ô giá mới, ta sẽ sử dụng công thức sau.

Số tiền sau giảm giá (Giá mới) = Giá gốc – (Giá gốc * % giảm giá)

Sử dụng công thức cho ô Giá mới

Bước 2: Áp dụng công thức với tất cả dòng còn lại trong bảng dữ liệu thu được kết quả như hình dưới.

Tìm hiểu thêm: Hàm COT – Hàm trả về giá trị Cotang của góc được đo bằng radian trong Excel

Áp dụng công thức với tất cả dòng còn lại trong bảng dữ liệu

2. Cách tính phần trăm tăng giá đơn giản nhất

Cách tính phần trăm tăng giá đơn giản nhất

Cũng tương tự như cách tính phần trăm giảm giá, ta có thể sử dụng một trong hai công thức sau để tìm đơn giá mới sau tăng.

Bước 1: Tại ô giá mới, ta sẽ sử dụng công thức sau.

Số tiền sau tăng giá (Giá mới) = Giá gốc x (1 + % tăng giá)

Sử dụng công thức cho ô Giá mới

Hoặc

Số tiền sau tăng giá (Giá mới) = Giá gốc + (Giá gốc * % tăng giá)

Sử dụng công thức cho ô Giá mới 2

Bước 2: Áp dụng công thức với tất cả dòng còn lại trong bảng dữ liệu thu được kết quả như hình dưới.

Áp dụng công thức với tất cả dòng còn lại trong bảng dữ liệu

>>>>>Xem thêm: Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel

Trên đây là một số cách làm giúp việc tính phần trăm giảm giá trong Excel đơn giản và thuận tiện nhất. Excel.net.vn hy vọng sẽ giúp bạn ứng dụng trong công việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *