Hàm SIGN – Hàm trả về dấu của 1 số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SIGN – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm SIGN – Hàm trả về dấu của 1 số trong Excel

Hàm Sign

Mô tả: Hàm trả về dấu của 1 số. Nếu là số dương hàm trả về 1, số âm trả về -1 và giá trị 0 trả về 0.

Cú pháp: SIGN(number).

Trong đó: number là giá trị cần xác định dấu.

Ví dụ:

Xác định tình trạng khách hàng còn nợ hay không như sau:

– Nếu số tiền đã trả – tổng tiền > 0 -> Khách hàng còn dư tiền.

– Nếu số tiền đã trả – tổng tiền = 0 -> Khách hàng đã trả xong.

– Nếu số tiền đã trả – tổng tiền Khách hàng còn nợ.

-> Sử dụng hàm IF kết hợp với hàm SIGN xác định tình trạng của khách hàng.

Đã trả – Tổng tiền > 0 -> SIGN(Đã trả – Tổng tiền) = 1.

Đã trả – Tổng tiền = 0 -> SIGN(Đã trả – Tổng tiền) = 0.

Đã trả – Tổng tiền SIGN(Đã trả – Tổng tiền) = -1.

Hàm SIGN trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IF(SIGN(G7-F7).

Tìm hiểu thêm: Hàm DELTA – Hàm thực hiện kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau hay không trong Excel

Hàm SIGN trong Excel 2

– Nhấn Enter -> tình trạng khách hàng là:

Hàm SIGN trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các khách hàng còn lại được kết quả:

Hàm SIGN trong Excel 4

>>>>>Xem thêm: Cách lọc tên trùng trong Excel cực nhanh và đơn giản

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ ứng dụng thực tế của hàm SIGN.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *