Hàm REPLACE, REPLACEB – Hàm thực hiện thay thế 1 phần của chuỗi văn bản bằng 1 chuỗi văn bản khác trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm REPLACE,REPLACEB – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm REPLACE, REPLACEB – Hàm thực hiện thay thế 1 phần của chuỗi văn bản bằng 1 chuỗi văn bản khác trong Excel

Hàm Replace, Replaceb

Mô tả: Hàm thực hiện thay thế 1 phần của chuỗi văn bản bằng 1 chuỗi văn bản khác.

– Hàm Replace thay thế 1 chuỗi văn bản bằng 1 chuỗi văn bản khác dựa vào số ký tự đã chỉ định.

– Hàm Replaceb thay thế 1 chuỗi văn bản bằng 1 chuỗi văn bản khác dựa vào số byte đã chỉ định.

Cú pháp:

= REPLACE(old_text, start_num, num_chars, new_text)
= REPLACEB(old_text, start_num, num_bytes, new_text)

Trong đó:

old_text: Chuỗi văn bản muốn thay thế ký tự, là tham số bắt buộc.

start_num: Vị trí của ký tự muốn thay thế bằng văn bản mới, là tham số bắt buộc.

num_chars: Số ký tự cần thay thế, là tham số bắt buộc.

num_bytes: Số byte cần thay thế, là tham số bắt buộc.

new_text: Chuỗi văn bản mới muốn thay thế, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm REPLACE đếm mỗi ký tự là 1.

– Hàm REPLACEB đếm mỗi ký tự là 2 byte trong soạn thảo ngôn ngữ có hỗ trợ DBCS, nếu không hàm đếm mỗi ký tự là 1 byte.

– Bất kì đối số nào của hàm không đúng kiểu dữ liệu -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Trường hợp chuỗi mới lớn hơn hoặc nhỏ hơn số kí tự quy định -> hàm vẫn thay thế cả chuỗi mới đó.

– Nếu vị trí thay thế vượt ra ngoài độ dài của chuỗi -> chuỗi thay thế được thêm vào vị trí cuối cùng của chuỗi.

Ví dụ:

Thay thế các ký tự trong chuỗi văn bản bằng chuỗi mới với dữ liệu được mô tả trong bảng dưới đây:

Hàm REPLACE, REPLACEB trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =REPLACE(C6,D6,E6,F6).

Hàm REPLACE, REPLACEB trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm REPLACE, REPLACEB trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Tìm hiểu thêm: Cách sửa định dạng số trong Excel

Hàm REPLACE, REPLACEB trong Excel 4

– Trường hợp chuỗi mới có độ dài vượt quá hoặc nhỏ hơn số ký tự quy định -> hàm thay thế bằng chuỗi mới. Ví dụ ở ô C5 từ vị trí thứ 11 còn 6 kí tự nữa nhưng với số lượng ký tự thay thế là 7 nhưng chuỗi mới chỉ có 3 -> hàm thay thế chuỗi mới vào vị trí 7 6 kí tự cũ:

Hàm REPLACE, REPLACEB trong Excel 5

– Trường hợp vị trí thay thế vượt quá độ dài chuỗi -> chuỗi mới được thay thế vào vị trí cuối cùng của chuỗi.

Hàm REPLACE, REPLACEB trong Excel 6

– Bất kì tham số nào của hàm không đúng kiểu dữ liệu -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm REPLACE, REPLACEB trong Excel 7

>>>>>Xem thêm: Hàm MIR – Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh của một chuỗi dòng tiền định kỳ trong Excel

– Với hàm REPLACEB các bạn thao tác tương tự.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm REPLACE, REPLACEB trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *