Hàm IMCONJUGATE – Hàm trả về số liên hợp phức của một số phức với định dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMCONJUGATE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm IMCONJUGATE – Hàm trả về số liên hợp phức của một số phức với định dạng văn bản trong Excel

Hàm Imconjugate

Mô tả: Hàm trả về số liên hợp phức của một số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMCONJUGATE(inumber).

Trong đó:

inumber: Số phức muốn tìm số liên hợp của nó, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu hậu tố của số phức khác “i” và “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm được tính toán thông qua công thức:

Công thức

Ví dụ:

Tìm số phức liên hợp của các số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMCONJUGATE trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IMCONJUGATE(C6).

Tìm hiểu thêm: Các định dạng ngày tháng trong Excel

Hàm IMCONJUGATE trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IMCONJUGATE trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMCONJUGATE trong Excel 4

– Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMCONJUGATE trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Cách khóa file Excel bằng mật khẩu

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMCONJUGATE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *