Hàm QUOTIENT – Hàm trả về phần nguyên của phép chia trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm QUOTIENT – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Quotient

Mô tả: Hàm thực hiện trả về phần nguyên (hay thương) của phép chia. Sử dụng hàm này trong trường hợp muốn loại bỏ số dư của phép chia.

Cú pháp: QUOTIENT(numerator, denominator).

Trong đó:

numerator: Là số bị chia trong phép chia muốn lấy riêng thương, là tham số bắt buộc.

denominator: Là số chia, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu 1 trong hai tham số không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính giá trị nguyên của phép chia sau:

Hàm QUOTIENT trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =QUOTIENT(D7,E7).

Hàm QUOTIENT trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị phần nguyên của phép chia là:

Hàm QUOTIENT trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm QUOTIENT trong Excel 4

– Trường hợp 1 trong 2 tham số numerator, denominator hoặc cả 2 không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm QUOTIENT trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm QUOTIENT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *