Hàm OCT2HEX – Hàm thực hiện chuyển đổi số bát phân thành số thập lục phân trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm OCT2HEX – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm OCT2HEX – Hàm thực hiện chuyển đổi số bát phân thành số thập lục phân trong Excel

Hàm OCT2HEX

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi số bát phân thành số thập lục phân.

Cú pháp: OCT2HEX(number,[places]).

Trong đó:

number: Giá trị cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

places: Số kí tự được dùng, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua hàm lấy số kí tự tối thiểu để biểu diễn giá trị đó.

Chú ý:

– Nếu number không phải dạng số bát phân hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu number -> hàm bỏ qua khoảng trắng và trả về số nhị phân 10 ký tự.

– Nếu hàm yêu cầu số kí tự lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu places không phải số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu places ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu places không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Chuyển đổi số sau từ hệ số bát phân sang hệ thập lục phân với các giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm OCT2HEX trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =OCT2HEX(C6,D6).

Hàm OCT2HEX trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm IMLOG2 – Hàm trả về lô – ga – rit cơ số 2 của 1 số phức với định dạng văn bản trong Excel

Hàm OCT2HEX trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm OCT2HEX trong Excel 4

– Trường hợp number không phải là số bát phân hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm OCT2HEX trong Excel 5

– Trường hợp places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm OCT2HEX trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm COUPDAYBS – Hàm trả về số ngày tính từ ngày bắt đầu kỳ phiếu lãi tới ngày kết toán chứng khoán trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm OCT2HEX trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *