Hàm AREAS – Hàm trả về tổng số vùng trong một tham chiếu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm AREAS – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tham chiếu và tra cứu rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm AREAS – Hàm trả về tổng số vùng trong một tham chiếu trong Excel

Hàm Areas

Mô tả: Hàm trả về tổng số vùng trong một tham chiếu. Một vùng chứa một phạm vi các ô liên tiếp hoặc một ô đơn lẻ.

Cú pháp: AREAS(reference)

Trong đó:

reference: Tham chiếu tới 1 ô, 1 phạm vi ô hoặc có thể tham chiếu tới nhiều vùng.

Chú ý:

– Trường hợp bạn muốn chỉ rõ một vài tham chiếu làm 1 đối số duy nhất của hàm phải sử dụng thêm dấu ngoặc đơn để Excel không coi dấu phẩy là dấu tách trường.

Ví dụ:

Tìm số vùng tham chiếu của các vùng dữ liệu dưới đây:

Tìm số vùng tham chiếu của các vùng dữ liệu

– Tại ô cần tính số vùng nhập công thức: =AREAS(B7:C7).

Tại ô cần tính số vùng nhập công thức =AREAS(B7C7)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Cách xuống dòng trong Excel 2010

Kết quả giá trị trả về

– Trường hợp bạn muốn nhập nhiều cùng tham chiếu -> sử dụng thêm dấu ngoặc đơn để Excel hiểu các dấu phẩy phân cách giữa các vùng không phải là dấu phân cách giữa các trường đối số của hàm. Nhập công thức: =AREAS((B8:C8,B10:C11)).

Trường hợp bạn muốn nhập nhiều cùng tham chiếu thì sử dụng thêm dấu ngoặc đơn

– Nhấn Enter -> Số vùng tương ứng là:

Kết quả Số vùng tương ứng

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả (các vùng phân cách nhau bởi dấu phẩy):

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại

>>>>>Xem thêm: Hàm PRICE – Hàm trả về giá trên mỗi mệnh giá 100$ của một chứng khoán trả lãi định kỳ trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm AREAS trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *