Hàm MINVERSE – Hàm trả về ma trận nghịch đảo của ma trận trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MINVERSE – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm MINVERSE – Hàm trả về ma trận nghịch đảo của ma trận trong Excel

Hàm Minverse

Mô tả: Hàm trả về ma trận nghịch đảo của ma trận được lưu giữ trong một mảng.

Cú pháp: MINVERSE(array).

Trong đó: array là mảng với số hàng và số cột bằng nhau cần tính định thức.

Chú ý:

– Mảng có thể chỉ định là phạm vi ô hoặc dưới dạng hằng số mảng hay dưới dạng tên của 1 trong 2 dạng này.

– Hàm MINVERSE trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trong các trường hợp:

+ Tồn tại 1 giá trị trong mảng là ô trống hoặc chứa văn bản.

+ Số hàng và số cột trong mảng không bằng nhau.

– Những công thức trả về mảng phải được nhập dưới dạng công thức mảng.

– Ma trận nghịch đảo được sử dụng để giải các hệ phương trình toán học chứa 1 vài biến số. Tích số của ma trận nghịch đảo và chính nó là ma trận đơn vị.

– Hàm MINVERSE được tính toán với độ chính xác xấp xỉ 16 chữ số do vậy có thể dẫn tới một số lỗi nhỏ trong quá trình tính toán.

– Một số ma trận vuông không thể tính được ma trận nghịch đảo -> hàm trả về lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính ma trận nghịch đảo của ma trận sau:

Hàm MINVERSE trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =MINVERSE(C5:F8).

Hàm MINVERSE trong Excel 2

– Nhấn Enter -> được kết quả là 1 số:

Tìm hiểu thêm: Hàm IPMT – Hàm trả về thanh toán lãi cho một khoản đầu tư của một kỳ xác định trong Excel

Hàm MINVERSE trong Excel 3

– Bôi đen vùng dữ liệu C10: F13 (chú ý số dòng và số cột bằng kích thước của ma trận ban đầu) -> Nhấn phím F2 được kết quả như hình vẽ:

Hàm MINVERSE trong Excel 4

– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter -> ma trận nghịch đảo của ma trận đã cho là:

Hàm MINVERSE trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Cách xếp lịch làm việc cho nhân viên bằng Excel

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm MINVERSE.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *