Hàm LOGNORMDIST – Hàm trả về phân bố chuẩn lô – ga – rít lũy tích của x trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm LOGNORMDIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm LOGNORMDIST – Hàm trả về phân bố chuẩn lô – ga – rít lũy tích của x trong Excel

Hàm Lognormdist

Mô tả: Hàm trả về phân bố chuẩn lô – ga – rít lũy tích của x. Ứng dụng hàm để phân tích dữ liệu được biến đổi theo lô – ga – rít.

Cú pháp: LOGNORMDIST(x,mean,standard_dev).

Trong đó:

x: Giá trị để đánh giá hàm, là tham số bắt buộc.

Mean: Trung bình của ln(x), là tham số bắt buộc.

Standard_dev: Độ lệch chuẩn của ln(x), là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu bất kì đối số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x ≤ 0 hoặc standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Phương trình của phân bố lô – ga – rít chuẩn lũy tích là:

Phương trình

Ví dụ:

Tính phân bố logarit chuẩn lũy tích của 6 với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm LOGNORMDIST trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =LOGNORMDIST(D6,D7,D8).

Tìm hiểu thêm: Các hàm cơ bản trong Excel

Hàm LOGNORMDIST trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm LOGNORMDIST trong Excel 3

– Trường hợp 1 trong các giá trị của tham số không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm LOGNORMDIST trong Excel 4

– Trường hợp độ lệch chuẩn của ln(x) -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm LOGNORMDIST trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm OR trong Excel – Cách sử dụng hàm OR và ví dụ

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LOGNORMDIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *