Hàm TANH – Hàm trả về tang hyperbolic của 1 số đã cho trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TANH – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm TANH – Hàm trả về tang hyperbolic của 1 số đã cho trong Excel

Hàm Tanh

Mô tả: Hàm trả về tang hyperbolic của một số.

Cú pháp: TANH(number).

Trong đó: number là số thực bất kì muốn tính tang hyperbolic.

Chú ý:

– Công thức tính tang hyperbolic:

Công thức

– Trường hợp number không phải là giá trị số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính tang hyperbolic của những giá trị sau:

Hàm TANH trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =TANH(E7).

Tìm hiểu thêm: Hàm ARABIC – Hàm chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập dưới dạng 1 số trong Excel

Hàm TANH trong Excel 2

– Nhấn Enter -> kết quả là:

Hàm TANH trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm TANH trong Excel 4

– Trường hợp giá trị number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm TANH trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm CUMPRINC – Hàm trả về nợ gốc tích lũy phải trả cho khoản vay giữa 2 kỳ trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TANH.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *