Hàm LOG10 – Hàm trả về lô – ga – rit cơ số 10 của một số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm LOG10 – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Log10

Mô tả: Hàm trả về lô – ga – rit cơ số 10 của 1 số trong Excel.

Cú pháp: LOG10(number).

Trong đó:

number: Số thực dương muốn tính lô – ga – rit, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu giá trị number -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính lô – ga – rit cơ số 10 của giá trị trong bảng dữ liệu sau:

Hàm LOG10 trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =LOG10(H6).

Hàm LOG10 trong Excel 2

– Nhấn Enter -> kết quả là:

Hàm LOG10 trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm LOG10 trong Excel 4

– Ở đây:

+ Giá trị 1000 = 10^3 -> LOG10(1000) = 3. Tương tự với các giá trị còn lại.

– Trường hợp giá trị number -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm LOG10 trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm LOG10.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *