Hàm LN – Hàm trả về lô – ga – rit tự nhiên của một số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm LN – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm LN

Mô tả: Hàm thực hiện trả về lô – ga – rit tự nhiên của một số. Lô – ga – rit tự nhiên dựa vào hằng số e (giá trị e xấp xỉ bằng 2.7183).

Cú pháp: LN(number).

Trong đó:

number là số thực dương muốn tính lô – ga – rit tự nhiên của nó, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm LN là hàm nghịch của hàm EXP.

– Nếu giá trị number -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính lô – ga – rit tự nhiên của các giá trị sau:

Hàm LN trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =LN(H6).

Hàm LN trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị lô – ga – rit tự nhiên của 2.7182812 (hay chính là giá trị e) là:

Hàm LN trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm LN trong Excel 4

– Trường hợp giá trị number -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm LN trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng và một số chú ý khi làm việc với hàm LN.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *