Hàm IMLOG2 – Hàm trả về lô – ga – rit cơ số 2 của 1 số phức với định dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMLOG2 – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm IMLOG2

Mô tả: Hàm trả về lô – ga – rit cơ số 2 của 1 số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMLOG2(inumber).

Trong đó:

inumber: Số phức muốn tính lô – ga – rit cơ số 2, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu hậu tố của số phức khác “i” và “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu inumber không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Lô – ga – rít cơ số 2 của số phức được tính theo công thức:

Công thức

Ví dụ:

Tìm lô – ga – rít cơ số 2 của các số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMLOG2 trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IMLOG2(C6).

Hàm IMLOG2 trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IMLOG2 trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMLOG2 trong Excel 4

– Trường hợp tham số inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMLOG2 trong Excel 5

– Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMLOG2 trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMLOG2 trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *