Hàm SQRTPI – Hàm trả về căn bậc hai của số pi trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SQRTPI – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm SQRTPI – Hàm trả về căn bậc hai của số pi trong Excel

Hàm SqrtPi

Mô tả: Hàm trả về căn bậc hai của số *pi.

Cú pháp: SQRT(number).

Trong đó number là số để nhân với số pi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu giá trị number -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị theo mô tả trong bảng sau.

Hàm SQRIPI trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SQRTPI(1).

Hàm SQRIPI trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Cách tách số ra khỏi chuỗi kí tự trong Excel

Hàm SQRIPI trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm SQRIPI trong Excel 4

– Trường hợp giá trị number -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm SQRIPI trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm DSTDEV – Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SQRTPI().

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *