Hàm SUBSTITUTE – Hàm thực hiện thay thế văn bản mới cho văn bản cũ trong một chuỗi văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SUBSTITUTE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm SUBSTITUTE – Hàm thực hiện thay thế văn bản mới cho văn bản cũ trong một chuỗi văn bản trong Excel

Hàm SUBSTITUTE

Mô tả: Hàm thực hiện thay thế văn bản mới cho văn bản cũ trong một chuỗi văn bản.

Cú pháp: SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num]).

Trong đó:

text: Văn bản hoặc tham chiếu tới ô chứa văn bản muốn thay thế, là tham số bắt buộc.

old_text: Văn bản muốn được thay thế, là tham số bắt buộc.

new_text: Văn bản mới thay thế chuỗi văn bản cũ, là tham số bắt buộc.

instance_num: Xác định số lần thay thế, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua hàm sẽ thay thế toàn bộ chuỗi văn bản cũ có trong chuỗi.

Chú ý:

– Trường hợp vị trí thay thế vượt ra ngoài vị trí của chuỗi ban đầu -> hàm trả về chuỗi ban đầu mà không thực hiện thay thế.

– Nếu instance_num ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Thay thế chuỗi văn bản thành chuỗi văn bản mới với dữ liệu được mô tả trong bảng dưới đây:

Hàm SUBSTITUTE trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SUBSTITUTE(B6,D6,E6).

Hàm SUBSTITUTE trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm IMSIN – Hàm trả về sin của số phức dưới dạng văn bản trong Excel

Hàm SUBSTITUTE trong Excel 3

– Ở đây do bỏ qua tham số instance_num nên hàm thay thế toàn bộ chuỗi tìm thấy trong văn bản.

– Trường hợp xác định giá trị tham số instance_num trong hàm -> hàm thay thế tại vị trí xuất hiện của chuỗi:

Hàm SUBSTITUTE trong Excel 4

– Trường hợp instance_num vượt ra ngoài số lần xuất hiện của chuỗi cũ -> hàm trả về chuỗi văn bản ban đầu và không thực hiện thay thế:

Hàm SUBSTITUTE trong Excel 5

– Trường hợp instance_num ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm SUBSTITUTE trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm ERF.PRECISE – Trả về hàm sai số được lấy tích phân giữa giá trị 0 và một giá trị bất kì trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *