Hàm NORMSINV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố tích lũy chuẩn chuẩn hóa trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm NORMSINV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm NORMSINV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố tích lũy chuẩn chuẩn hóa trong Excel

Hàm NORMSINV

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố tích lũy chuẩn chuẩn hóa – là phân bố có trung độ bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1.

Cú pháp: NORMSINV(probability).

Trong đó:

probability: Xác suất tương ứng với phân bố chuẩn, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu probability không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu probability ≤ 0 hoặc probability ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Phương trình cho hàm mật độ chuẩn chuẩn hóa là:

Phương trình

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo của hàm phân bố tích lũy chuẩn chuẩn hóa với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm NORMSINV trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =NORMSINV(C6).

Tìm hiểu thêm: Hàm ROUND – Hàm làm tròn 1 số với số chữ số xác định trong Excel

Hàm NORMSINV trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm NORMSINV trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm NORMSINV trong Excel 4

– Trường hợp xác suất nhỏ hơn hoặc bằng 0, hoặc lớn hơn hoặc bằng 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm NORMSINV trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm Index – Hàm tìm kiếm giá trị theo hàng và cột trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NORMSINV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *