Hàm COS – Hàm trả về Cosin của góc đã cho trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm COS – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học hay được ưa dùng hiện nay.

Bạn đang đọc: Hàm COS – Hàm trả về Cosin của góc đã cho trong Excel

Hàm Cos

Mô tả: Hàm thực hiện trả về giá trị Cosin của góc đã cho.

Cú pháp: COS(number).

Trong đó: number là số đo của góc cần tính Cosin, đơn vị của number phải là radian, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Trường hợp number có đơn vị là độ hãy làm theo 2 cách sau để chuyển sang đơn vị radian:

+ Cách 1: Nhân giá trị number với PI()/180.

+ Cách 2: Sử dụng hàm RADIANS chuyển đổi đơn vị độ sang radian.

Ví dụ:

Tính giá trị Cosin của các góc có giá trị như bảng dưới đây:

Hàm COS trong Excel

– Tính các giá trị trong cột F có đơn vị là radian -> nhập công thức: =COS(F7).

Hàm COS trong Excel 2

– Nhấn Enter -> góc 0.79 radian có giá trị Cosin là:

Hàm COS trong Excel 3

– Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Tìm hiểu thêm: Hàm BESSELI – Trả về hàm Bessel biến đổi In(x) trong Excel

Hàm COS trong Excel 4

– Tính giá trị Cosin cho các góc trong cột F có đơn vị độ -> sử dụng thêm hàm chuyển đổi RADIANS -> nhập công thức: =COS(RADIANS(G7)).

Hàm COS trong Excel 5

– Nhấn Enter -> giá trị Cosin tương ứng với góc 45 độ là:

Hàm COS trong Excel 6

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm COS trong Excel 7

>>>>>Xem thêm: Hàm SUMPRODUCT – Hàm trả về tổng của các tích số của các thành phần tương ứng trong mảng trong Excel

Trên đây là cách sử dụng và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm Cosin.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *