Hàm IMCOS – Hàm trả về cosin của một số phức với định dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMCOS – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm IMCOS – Hàm trả về cosin của một số phức với định dạng văn bản trong Excel

Hàm IMCOS

Mô tả: Hàm trả về cosin của một số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMCOS(inumber).

Trong đó:

inumber: Số phức muốn tìm cosin của nó, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu hậu tố của số phức khác “i” và “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Hàm được tính toán thông qua công thức:

Công thức

Ví dụ:

Tính cosin của các số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMCOS trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IMCOS(C6).

Hàm IMCOS trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm NPER – Hàm trả về số kỳ hạn của một khoản đầu tư trong Excel

Hàm IMCOS trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMCOS trong Excel 4

– Trường hợp giá trị inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMCOS trong Excel 5

– Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMCOS trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm Lookup – Hàm tra cứu và tham chiếu trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMCOS trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *