Hàm HEX2DEC – Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập lục phân thành số thập phân trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm HEX2DEC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm HEX2DEC – Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập lục phân thành số thập phân trong Excel

Hàm HEX2DEC

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập lục phân thành số thập phân.

Cú pháp: HEX2BIN(number).

Trong đó:

number: Giá trị cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu number không phải số thập lục phân hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Chuyển đổi số sau từ hệ số thập lục phân sang hệ số thập phân được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm HEX2DEC trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =HEX2DEC(C6).

Hàm HEX2DEC trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Cách tô màu có điều kiện trong Excel

Hàm HEX2DEC trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm HEX2DEC trong Excel 4

– Trường hợp number không phải là số thập lục phân hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm HEX2DEC trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Cách mở file Excel bị khóa đơn giản, nhanh chóng

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm HEX2DEC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *