Hàm ERFC – Trả về hàm bù ERF được lấy tích phân giữa x và vô cực trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ERFC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ERFC

Mô tả: Trả về hàm bù ERF được lấy tích phân giữa x và vô cực.

Cú pháp: ERFC(x).

Trong đó:

x: Giới hạn dưới để lấy tích phân ERF, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu x không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính giá trị hàm bù ERF của giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm ERFC trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ERFC(C6).

Hàm ERFC trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm ERFC trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ERFC trong Excel 4

– Trường hợp x không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm ERFC trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ERFC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *