Hàm EFFECT – Hàm trả về lãi suất thực tế hàng năm trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm EFFECT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm EFFECT – Hàm trả về lãi suất thực tế hàng năm trong Excel

Hàm Effect

Mô tả: Hàm trả về lãi suất thực tế hàng năm dựa vào lãi suất danh nghĩa hàng năm và số kỳ hạn tính lãi kép.

Cú pháp: EFFECT(nominal_rate, npery)

Trong đó:

nominal_rate: Lãi suất trên danh nghĩa.

npery: Số kỳ hạn tính lãi kép mỗi năm.

Chú ý:

– Nếu giá trị đối số npery không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Một trong bất kỳ đối số nào của hàm không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu nominal_rate ≤ 0 hoặc npery -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm EFFECT tính toán dựa theo công thức:

Hàm EFFECT tính toán dựa theo công thức

EFFECT (nominal_rate,npery) liên quan tới hàm  NOMINAL(effect_rate,npery) thông qua giá trị đối số: effective_rate=(1+(nominal_rate/npery))*npery -1.

Ví dụ:

Tính lãi suất thực tế dựa trên lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn tính lãi kép trong bảng sau:

Tính lãi suất thực tế dựa trên lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn tính lãi kép trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =EFFECT(B5,C5)

Tìm hiểu thêm: Hàm IMABS – Hàm trả về giá trị tuyệt đối của một số phức trong định dạng văn bản trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức =EFFECT(B5,C5)

– Nhấn Enter -> lãi suất thực tế tương ứng là:

Kết quả lãi suất thực tế tương ứng

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại

– Trường hợp số kỳ hạn không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên -> lãi suất thực tế không đổi:

Trường hợp số kỳ hạn không phải là số nguyên

>>>>>Xem thêm: Cách tách các Sheet thành từng file Excel riêng biệt

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm EFFECT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *