Hàm DOLLARFR – Hàm thực hiện chuyển đổi 1 giá đô la thể hiện dưới dạng số thập phân sang dạng phân số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DOLLARFR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Dollarfr

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi 1 giá đô la thể hiện dưới dạng số thập phân sang 1 giá đô la dưới dạng phân số.

Cú pháp: DOLLARFR(decimal_dollar, fraction)

Trong đó:

decimal_dollar: Giá trị số được thể hiện dưới dạng số thập phân muốn chuyển đổi sang dạng phân số.

fraction: Số nguyên được dùng trong mẫu của phân số.

Chú ý:

– Nếu giá trị đối số fraction không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu giá trị đối số fraction -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị đối số 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

Ví dụ:

Chuyển đổi các giá trị sau sang giá trị thập phân tương ứng trong bảng mô tả:

Chuyển đổi các giá trị sau sang giá trị thập phân tương ứng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =DOLLARFR(B5,C5).

Tại ô cần tính nhập công thức =DOLLARFR(B5,C5)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter được giá trị trả về

– Sao chép công thức cho giá trị tương tự được kết quả:

Sao chép công thức cho giá trị tương tự

– Trường hợp giá trị đối số 0 Fraction -> hàm trả về giá trị lỗi DIV/0.

Trường hợp giá trị đối số 0 < Fraction < 1

– Trường hợp giá trị đối số Fraction -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị đối số Fraction < 0

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DOLLARFR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *