Hàm DEGREES – Hàm thực hiện chuyển đổi đơn vị radian sang đơn vị độ trong Excel

Trong quá trình làm việc với các hàm lượng giác hẳn các bạn không quen và xác định góc ở dạng radian sang độ. Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm DEGREES – Hàm thực hiện chuyển đổi đơn vị radian sang độ.

Bạn đang đọc: Hàm DEGREES – Hàm thực hiện chuyển đổi đơn vị radian sang đơn vị độ trong Excel

Hàm DEGREES

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi giá trị của góc có đơn vị radian sang đơn vị độ sử dụng trong các hàm lượng giác.

Cú pháp: DEGREES(angle)

Trong đó: angle là giá trị của góc có đơn vị radian cần chuyển đổi sang đơn vị độ, là tham số bắt buộc.

Ví dụ:

Chuyển đổi các giá trị sau sang đơn vị độ.

Chuyển đổi các giá trị sau sang đơn vị độ

– Tại ô cần tính nhập công thức:

Tìm hiểu thêm: Hàm WEIBULL – Hàm trả về phân bố WEIBULL trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức

– Nhấn Enter -> kết quả là:

Nhấn Enter -> kết quả là” width=”666″ height=”438″></p>
<p>– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết  quả:</p>
<p><img loading=

>>>>>Xem thêm: Hàm DSTDEV – Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu trong Excel

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm DEGREES.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *