Hàm BESSELJ – Trả về hàm Bessel Jn(x) trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BESSELJ – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm BESSELJ – Trả về hàm Bessel Jn(x) trong Excel

Hàm BESSELJ

Mô tả: Trả về hàm Bessel Jn(x) trong Excel.

Cú pháp: BESSELJ(X, N).

Trong đó:

X: Giá trị để đánh giá hàm, là tham số bắt buộc.

N: Bậc của hàm Bessel, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu X hoặc N không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu N không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu N -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Công thức tính của hàm Bessel bậc thứ n của biến x là:

Công thức

Trong đó:

Công thức 2

Là hàm Gamma.

Ví dụ:

Tính giá trị hàm Besselj với các giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm BESSELJ trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =BESSELJ(D6,D7).

Tìm hiểu thêm: Trị tuyệt đối trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Hàm BESSELJ trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm BESSELJ trong Excel 3

– Trường hợp bậc của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên:

Hàm BESSELJ trong Excel 4

– Trường hợp bậc của hàm hoặc giá trị đánh giá hàm không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm BESSELJ trong Excel 5

– Trường hợp bậc của hàm nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BESSELJ trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm SYD – Hàm trả về giá trị khấu hao của tài sản theo phương pháp khấu hao tổng các chữ số của năm trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BESSELJ trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *