Hàm CUBERANKEDMEMBER – Hàm trả về phần tử thứ n hoặc được xếp hạng trong tập hợp trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CUBERANKEDMEMBER – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm khối rất được ưa dùng trong Excel và SQL Server 2000 & 2005.

Hàm Cuberankedmember

Mô tả: Hàm trả về phần tử thứ n hoặc được xếp hạng trong tập hợp. Ứng dụng hàm để trả về 1 phần tử trong tập hợp. Hàm chỉ được hỗ trợ khi bảng tính được kết nối với Microsoft SQL Server 2005 Analysis hoặc nguồn dữ liệu sau.

Cú pháp: CUBERANKEDMEMBER(connection, set_expression, rank, )

Trong đó:

connection: Tên của kết nối tới khối, ở dạng văn bản, là tham số bắt buộc.

set_expression: Chuỗi văn bản của 1 biểu thức tập hợp, là tham số bắt buộc.

rank: Số nguyên xác định thứ hạng của giá trị cần trả về, là tham số bắt buộc.

caption: Thuộc tính được trả về cho phần tử hay tham chiếu tới ô có chứa thuộc tính, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm CUBERANKEDMEMBER định trị nó tạm thời hiển thị thông báo “#Đang lấy dữ liệu…” cho tới khi đã truy xuất được tất cả dữ liệu.

– Nếu connection không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NAME?

– Nếu cú pháp member_expression không hợp lệ hoặc chứa ít nhất 1 phần tử có kích thước khác với các phần tử còn lại -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ:

Ví dụ 1 số công thức cách áp dụng hàm trong cơ sở dữ liệu:

Một số công thức cách áp dụng hàm Cuberankedmember trong cơ sở dữ liệu

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CUBERANKEDMEMBER trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *