Hàm CUBEMEMBER – Hàm trả về 1 phần tử hoặc 1 bộ từ khối trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CUBEMEMBER – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm khối rất được ưa dùng trong Excel và SQL Server 2000 & 2005.

Bạn đang đọc: Hàm CUBEMEMBER – Hàm trả về 1 phần tử hoặc 1 bộ từ khối trong Excel

Hàm Cubemember

Mô tả: Hàm trả về 1 phần tử hoặc 1 bộ từ khối. Ứng dụng hàm trong việc xác thực rằng phần tử hoặc bộ tồn tại trong khối. Hàm chỉ được hỗ trợ khi bảng tính được kết nỗi với Microsoft SQL Server 2005 Analysis hoặc nguồn dữ liệu sau.

Cú pháp: CUBEMEMBER(connection, member_expression, )

Trong đó:

connection: Tên của kết nối tới khối, ở dạng văn bản, là tham số bắt buộc.

member_expression: Tên KPI trong khối, ở dạng văn bản, là tham số bắt buộc.

member_expression: Chuỗi văn bản biểu thức đa chiều định trị một phần tử duy nhất trong khối, là tham số bắt buộc.

caption: Chuỗi văn bản thay thế được hiển thị trong ô, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Hàm CUBEKPIMEMBER định trị nó tạm thời hiển thị thông báo “#Đang lấy dữ liệu…” cho tới khi đã truy xuất được tất cả dữ liệu.

– Khi sử dụng hàm CUBEMEMBER làm một đối số cho một hàm CUBE  khác -> biểu thức MDX sẽ được dùng chữ không phải giá trị hiển thị trong ô.

– Nếu connection không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NAME?

– Nếu ít nhất 1 thành phần trong bộ không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu member_expression dài hơn 255 ký tự -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Hàm CUBEMEMBER trả về giá trị lỗi #N/A trong những trường hợp sau:

+ Cú pháp member_expression không chính xác.

+ Phần tử xác định bởi chuỗi văn bản MDX không tồn tại.

+ Bộ trong khối không hợp lệ vì không có giao cắt cho giá trị được chỉ định.

+ Tập hợp có chứa ít nhất 1 phần tử có kích thước khác với phần tử khác.

– Ngoài ra hàm CUBEMEMBER trả về giá trị lỗi #N/A trong trường hợp tham chiếu tới 1 đối tượng theo phiên.

Ví dụ:

Ví dụ 1 số công thức cách áp dụng hàm trong cơ sở dữ liệu:

Tìm hiểu thêm: Hàm CHITEST – Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Một số công thức cách áp dụng hàm Cubemember trong cơ sở dữ liệu

>>>>>Xem thêm: Hàm TRIM – Hàm thực hiện loại bỏ các ký tự trắng thừa (phím cách) ra khỏi văn bản, chỉ giữ lại một khoảng trắng giữa các từ trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CUBEMEMBER trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *