Hàm CONFIDENCE – Hàm trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể bằng cách dùng phân bố chuẩn hóa trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CONFIDENCE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm CONFIDENCE – Hàm trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể bằng cách dùng phân bố chuẩn hóa trong Excel

Hàm Confidence

Mô tả: Hàm trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể bằng cách dùng phân bố chuẩn hóa.

Cú pháp: CONFIDENCE(alpha,standard_dev,size).

Trong đó:

alpha: Mức quan trọng dùng để tính toán mức tin cậy, mức tin cậy = 100*(1-alpha), là tham số bắt buộc.

standard_dev: Độ lệch tổng thể cho phạm vi dữ liệu, là tham số bắt buộc.

size: Cỡ mẫu, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu bất kì tham số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu alpha ≤ 0 hoặc alpha ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu Standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu size không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu size -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính khoảng tin cậy trung bình của tổng thể với các tham số trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm CONFIDENCE trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =CONFIDENCE(D6,D7,D8).

Hàm CONFIDENCE trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Tìm hiểu thêm: Hàm SQRTPI – Hàm trả về căn bậc hai của số pi trong Excel

Hàm CONFIDENCE trong Excel 3

– Trường hợp mức quan trọng nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn hoặc bằng 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm CONFIDENCE trong Excel 4

– Trường hợp độ lệch chuẩn của tổng thể nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm CONFIDENCE trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm FORECAST – Hàm thực hiện tính toán hay dự đoán 1 giá trị tương lai dựa vào giá trị hiện tại trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CONFIDENCE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *