Hàm XIRR – Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ của một lịch biểu dòng tiền mặt không nhất thiết phải theo định kỳ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm XIRR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm XIRR – Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ của một lịch biểu dòng tiền mặt không nhất thiết phải theo định kỳ trong Excel

Hàm XIRR

Mô tả: Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ của một lịch biểu dòng tiền mặt không nhất thiết phải theo định kỳ.

Cú pháp: XIRR(values, dates, [guess])

Trong đó:

values: Là một loạt các dòng tiền tương ứng với 1 lịch biểu chi trả trong đối số dates, là tham số bắt buộc trong đó:

+ Nếu giá trị đầu tiên là một chi phí hoặc 1 khoản chi trả -> nó mang giá trị âm.

+ Tất cả các khoản chi trả kết tiếp sẽ được chiết khẫu theo năm có 365 ngày.

+ Tất cả các giá trị phải chứa ít nhất 1 giá trị dương và 1 giá trị âm.

dates: Là lịch biểu tương ứng với ngà chi trả các khoản của dòng tiền, là tham số bắt buộc.

– guess: Là một số ước lượng gần nhất với kết quả của hàm XIRR, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua giá trị mặc định là 0,1.

Chú ý:

– Trường hợp các giá trị của tham số không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Hàm XIRR phải chứa ít nhất 1 dòng tiền dương và 1 dòng tiền âm -> nếu không hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu bất kỳ giá trị nào trong tham số dates xảy ra trước ngày bắt đầu -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu số lượng các giá trị của values dates khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Tỷ suất hoàn vốn XIRR chính là lãi suất tương ứng với XNPV =0.

– Hàm XIRR sử dụng phương pháp lặp để tính toán, nếu sau 100 lần lặp không tìm thấy kết quả phù hợp -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!, tỷ suất được thay đổi cho tới khi:

Hàm XIRR sử dụng phương pháp lặp để tính toán

Trong đó:

– di: Là ngày chi trả thứ i hay cuối cùng.

d1: Là ngày chi trả lần thứ 0.

Pi : Là lần chi trả thứ i hay cuối cùng.

Ví dụ:

Tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ cho lịch biểu các dòng tiền theo bảng số liệu dưới đây:

Tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ cho lịch biểu các dòng tiền

– Tại ô cần tính nhập công thức: =XIRR(C6:C10,B6:B10,0.1)

Tìm hiểu thêm: Hàm OCT2HEX – Hàm thực hiện chuyển đổi số bát phân thành số thập lục phân trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức =XIRR(C6:C10,B6:B10,0.1)

– Nhấn Enter -> tỷ suất hoàn vốn là:

Kết quả tỷ suất hoàn vốn

– Trường hợp các giá trị trong tham số không chứa ít nhất 1 dòng tiền âm và 1 dòng tiền dương -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! (Ví dụ chỉ chứa dòng tiền dương).

Ví dụ giá trị chỉ chứa dòng tiền dương

– Trường hợp các giá trị trong tham số không chứa ít nhất 1 dòng tiền âm và 1 dòng tiền dương -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! (Ví dụ chỉ chứa dòng tiền âm).

Ví dụ giá trị chỉ chứa dòng tiền âm

>>>>>Xem thêm: Hàm COMBIN – Hàm trả về số tập hợp của một số đối tượng đã cho trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm XIRR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *