Hàm COMPLEX – Hàm thực hiện chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm COMPLEX – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm COMPLEX

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức theo mẫu x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: COMPLEX(real_num, i_num, [suffix]).

Trong đó:

real_num: Hệ số thực của số phức, là tham số bắt buộc.

i_num: Hệ số ảo của số phức, là tham số bắt buộc.

suffix: Hậu tố cho thành phần số ảo, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua mặc định là i.

Chú ý:

– Nếu real_num hoặc i_num không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu hậu tố không phải là i hay j -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Chuyển đổi các hệ số thực và ảo sau sang dạng số phức với dữ liệu được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm COMPLEX trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COMPLEX(D6,D7,D8).

Hàm COMPLEX trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm COMPLEX trong Excel 3

– Trường hợp bỏ qua tham số hậu tố -> hàm lấy hậu tố mặc định là “i”.

Hàm COMPLEX trong Excel 4

– Trường hợp hậu tố nằm ngoài các kí tự “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm COMPLEX trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COMPLEX trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *